Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny 3/2014

Artykuły w numerze

Ławrynowicz-Mikłaszewicz Martyna