Adam Tytus Działyński we wspomnieniach Anny Potockiej i Jadwigi Zamoyskiej

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:16
Tytuł (j. angielski)
Adam Tytus Działyński in Anna Potocka's and Jadwiga Zamoyska's memories
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł skupia się na ukazaniu portretu Adama Tytusa Działyńskiego jaki wyłania się na podstawie pamiętników dwóch jego córek Anny Potockiej oraz Jadwigi Zamoyskiej. Obie autorki przedstawiły swojego ojca bardzo kompleksowo, lecz w odmienny sposób. Z relacji córek Działyńskiego można dowiedzieć się na temat rodzinnych stosunków Tytusa z autorkami oraz ogólnie podejście Działyńskiego do dzieci. Ponadto pamiętnikarki przedstawiają również jego poglądy oraz działania polityczne. Nie pomijają także działalności społeczno-politycznej oraz gospodarczej Tytusa Działyńskiego.
Streszczenie (j. angielski)
Article is focused on showing the portrait of Adam Tytus Działyński emerging from his two daughters' diaries - Anna Potocka and Jadwiga Zamoyska. Both authoresses represented his father really closely, although in a different way. It is possible to find out about Tytus's family relations with his daughters and his overall attitude about kids. Moreover diarists are also describing his ideas and political operations. They do not skip Tytus Działyński's socially-political and economcial activities.
Słowa kluczowe
Adam Tytus Działyński
Anna Potocka
Jadwiga Zamoyska
XIX wiek
pamiętnik
wielkopolska
Kórnik
Poznań
Słowa kluczowe (j. angielski)
Adam Tytus Działyński
Anna Potocka
Jadwiga Zamoyska
19th century
Memoir
Greater Poland
Kórnik
Poznań