Morderstwa polityczne w Japonii na wybranych przykładach w okresie 1854–1910

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:13
Tytuł (j. angielski)
Political Murders in Japan Based on Selected Examples in the Years 1854–1910
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł stara się czytelnikowi przybliżyć morderstwa polityczne w Japonii na wybranych przykładach w okresie 1854-1910. Przedstawione zostały w nim zarówno udane zamachy jak i nie udane próby ich dokonania. Artykuł ponadto uwzględnia akty terroru dokonywane przez różnego rodzaju organizacje polityczne czy też przez rząd Japonii jak i indywidualne osoby, które zamachów dokonywały spontanicznie. Artykuł porusza także kontekst międzynarodowy jak i wewnętrzny w jakim znalazła się Japonia w wyniku dokonywanych w omawianym okresie aktów terroru.
Streszczenie (j. angielski)
The article deals with political murders in Japan based on selected examples during the years 1854–1910. Both successful assassinations and failed attempts have been described. The article deals also with acts of terrorism committed by various political organizations, the government of Japan and individuals who committed assassinations spontaneously. Furthermore, the article presents the international context and the internal situation in which Japan found itself in consequence of the acts of terrorism committed during the discussed period.
Słowa kluczowe
Morderstwa polityczne
zamachy
Incydent w Otsu
Yuko Hatakeyama
An Jung-geun
Słowa kluczowe (j. angielski)
Political Murders
assassinations
The Otsu Incident
Yuko Hatakeyama
An Jung-geun