Jak zgłosić artykuł?

Dodane przez Admin - wt., 12/05/2017 - 07:12
Daty naborów
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia prowadzi nabór artykułów z zakresu prawa i ekonomii w ramach naborów ogłaszanych w aktualnościach. Zgłoszenia są procedowane w kolejności zgłoszeń, według dostępności recenzentów z danej dziedziny.

Wymagania w zakresie przygotowania tekstów
 • Zgłoszony tekst powinien:
  • mieć jasno zdefiniowany cel, być poświęcony analizie konkretnego problemu teoretycznego lub praktycznego;
  • kompleksowo omawiać wskazany problem lub wybrany wątek tego problemu;
  • wnosić wartość dodaną do dyskursu naukowego (np. wyrażać nowy pogląd, omawiać i zestawiać poglądy uczonych na określony temat i rozważać zasadność prezentowanych podejść);
  • uwzględniać dotychczasowy dorobek i praktykę występującą w danym zakresie;
  • mieć jasną i logiczną strukturę, pozostwać uporządkowany. Poszczegolne fragmenty powinny pozostawać ze sobą powiązane;
  • być napisany możliwie przystępnym językiem, tak by był zrozumiały również dla osoby, która nie zajmowała się wcześniej danym zagadnieniem;
 • Oczekiwaniem Redakcji jest że zgłaszane tekst będą przemyślane, dopracowane a przede wszystkim przeczytane przez autora. Istotne wady językowe i stylistyczne tekstu świadczą o niedopracowaniu tekstu i będą powodować jego odrzucenie.
 • Ze względu na ilość zgłaszanych tekstów oraz ograniczone możliwości recenzentów nie jesteśmy w stanie pracować z autorami nad poprawą każdego tekstu tak by nadawał się on do publikacji. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zwrotu tekstu bez przeprowadzenia formalnej recenzji, jeżeli na etapie wstępnej weryfikacji stwierdzimy, że nie odpowiada on wymogom jakościowym naszego czasopisma. Tekst taki ewentualnie będzie można zgłosić ponownie po wprowadzeniu stosownych poprawek.
 • Sugerowana długość tekstu to ok. 1/2 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych). Stawiamy jednak na mierniki jakościowe a nie ilościowe, w praktyce akceptujemy więc zarówno teksty nieznacznie krótsze jak i dłuższe.
 • Wymogi formalne
Jak zgłosić tekst?
 • Prześlij tekst na adres redakcja [at] kpse pl
 • Plik z tekstem powinien zawierać również:
  • tytuł tekstu w języku angielskim
  • streszczenie w języku polskim i angielskim
  • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
  • krótką notatkę o autorze
  • afiliację autora
  • identyfikator ORCID autora (https://orcid.org/)
 • Jako osobne pliki w korespondencji prosimy załączyć:
  • skan oświadczenia autora (oryginał prosimy nadać pocztą na adres Stowarzyszenia)
  • recenzje zewnetrzne / rekomendacje tekstu do druku
Jak przebiega ocena tekstu?
 • Zgłoszone tekst podlegają w pierwszej kolejności wstępnej ocenie przez członków redakcji.
 • Kolejnym etap to procedura przygotowanie dwóch formalnych recenzji nadesłanego tekstu.

Szczegółowo wskazaną kwestię opisuje procedura oceny tekstu i recenzji