Jak zgłosić artykuł?

Dodane przez Admin - wt., 12/05/2017 - 07:12
Daty naborów
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia prowadzi nabór ciągły artykułów z zakresu prawa i ekonomii. Zgłoszenia są procedowane w kolejności zgłoszeń, według dostępności recenzentów z danej dziedziny.

Wymagania w zakresie przygotowania tekstów
  • Oczekiwaniem Redakcji jest że zgłaszane tekst będą przemyślane, dopracowane a przede wszystkim przeczytane przez autora.
  • Ze względu na ilość zgłaszanych tekstów oraz ograniczone możliwości recenzentów nie jesteśmy w stanie pracować z autorami nad poprawą każdego tekstu tak by nadawał się on do publikacji. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do zwrotu tekstu bez przeprowadzenia formalnej recenzji, jeżeli na etapie wstępnej weryfikacji stwierdzimy, że nie odpowiada on wymogom jakościowym naszego czasopisma. Tekst taki ewentualnie będzie można zgłosić ponownie po wprowadzeniu stosownych poprawek.
  • Sugerowana długość tekstu to ok. 1/2 arkusza wydawniczego (11 stron znormalizowanych). Stawiamy jednak na mierniki jakościowe a nie ilościowe, w praktyce akceptujemy więc zarówno teksty nieznacznie krótsze jak i dłuższe.
Jak przebiega ocena tekstu?
  • Zgłoszone tekst podlegają w pierwszej kolejności wstępnej ocenie przez członków redakcji.
  • Kolejnym etap to procedura przygotowanie dwóch formalnych recenzji nadesłanego tekstu.

Szczegółowo wskazaną kwestię opisuje procedura oceny tekstu i recenzji