Stopka redakcyjna

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 10:33

Nazwa czasopisma:
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Wcześniejsza nazwa czasopisma:
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny (ISSN: 2084-0403)

Rejestracja sądowa:
RPR 2893 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

ISSN:
2392-1838

eISSN:
2450-0070

Wydawca:
Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1; 60-351 Poznań

Redakcja:
Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
redakcja [at] kpse [dot] pl

Redaktor Naczelny:
Mikołaj Kondej (Stowarzyszenie Mage.pl)

Redaktorzy prowadzący (Z-cy redaktora naczelnego):
Katarzyna Mroczek(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Juliusz Iwanicki(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Maria Jędrzejczak(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redaktorzy:
Sylwia Chudy(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Norbert Delestowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Beata Iwanicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sławomir Kalnikowski (Polska Akademia Nauk)

Projekt okładki:
Stanisław Wiertelak

Podziękowania
Podziękowania za aktywne wsparcie projektu na jego poprzednich etapach należą się między innymi dla:
Oliwiera Iwanickiego, Moniki Ratajczak, Leszka Ratajczaka.

Wersja referencyjna:
Elektroniczna, dostępna pod adresem http://kpse.mage.pl

Recenzenci 2018:
Błasczyk M, Dyduch M, Geburczyk F, Jurewicz M, Kondej M, Leciak M, Mroczek K, Porzeżyński M, Zajączkowska J, Zamroczynska M, Zelek M,
Ziółkowska A

Recenzenci 2017:
Andrys M., Błasczyk M., Cios S., Geburczyk F., Glicz M., Jędrzejczak M., Jurewicz M., Kaczanowicz W.,
Karaś M., Kondej M., Krzyżański P., Kwiecień M., Maciejewski S., Michałowska K., Sieracki J., Sikora P., Sitarek P., Strzała M., Szumański A., Trela A., Wiński K., Wiśniewski A. W., Zamroczyńska M., Zelek M.

Recenzenci 2016:
Cios S., Delestowicz N., Geburczyk F., Gierałtowska U., Hordecki B., Jegorow D.,
Jędrzejczak M., Karlik P., Kondej M., Kujawiński Ł., Maziarz M., Mroczek K., Sancewicz P., Wilińska-Zelek A., Zamroczyńska M., Zelek M.