Stopka redakcyjna

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 10:33

Nazwa czasopisma:
Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia

Wcześniejsza nazwa czasopisma:
Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny (ISSN: 2084-0403)

Rejestracja sądowa:
RPR 2893 w Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Poznaniu

ISSN:
2392-1838

eISSN:
2450-0070

Wydawca:
Stowarzyszenie Mage.pl
Zakręt 10/1; 60-351 Poznań

Redakcja:
Redakcja Kwartalnika Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia
Zakręt 10/1 60-351 Poznań
redakcja [at] kpse [dot] pl

Redaktor Naczelny:
Mikołaj Kondej (Stowarzyszenie Mage.pl)

Redaktorzy prowadzący (Z-cy redaktora naczelnego):
Katarzyna Mroczek(Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Juliusz Iwanicki(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Maria Jędrzejczak(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Redaktorzy:
Sylwia Chudy(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Norbert Delestowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Beata Iwanicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Projekt okładki:
Stanisław Wiertelak

Podziękowania
Podziękowania za aktywne wsparcie projektu na jego poprzednich etapach należą się między innymi dla:
Oliwiera Iwanickiego, Moniki Ratajczak, Leszka Ratajczaka.

Wersja referencyjna:
Elektroniczna, dostępna pod adresem http://kpse.mage.pl

Recenzenci 2016:
Cios S., Delestowicz N., Geburczyk F., Gierałtowska U., Hordecki B., Jegorow D.,
Jędrzejczak M., Karlik P., Kondej M., Kujawiński Ł., Maziarz M., Mroczek K., Sancewicz P., Wilińska-Zelek A., Zamroczyńska M., Zelek M.