O czasopiśmie

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 10:36

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia jest niezależnym, bezpłatnym czasopismem naukowym wydanym od 2011 r. w ramach działalności pożytku publicznego przez Stowarzyszenie Mage.pl. Celem działania kwartalnika jest promocja rezultatów prac naukowych z dziedziny prawa, ekonomii oraz szeroko pojętych nauk społecznych.

Czasopismo obecnie jest wydawane w formie elektronicznej (wersja referencyjna) i papierowej. Wcześniej w tożsamej formie funkcjonowało również pod nazwą Przegląd Prawniczy, Ekonomiczny i Społeczny.

Kwartalnik jest indeksowany w ramach baz CEEOL, AMUR, Index Coppernicus oraz ERIH+.

Czasopismo jest w całości opracowywane i przygotowywane przez redaktorów-wolontariuszy, żaden z członków redakcji za uczestnictwo w jej pracach nie otrzymuje wynagrodzenia.

Kwartalnik Prawo-Społeczeństwo-Ekonomia do końca 2017 r. znajdował się na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (4 punkty).