Ewolucja polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych Unii Europejskiej

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:27
Tytuł (j. angielski)
Evolution of European Union innovation development policy toward private enterprises
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł w sposób syntetyczny przedstawia dotychczasową logikę oraz instrumenty realizacji polityki wspierania innowacyjności przedsiębiorstw prywatnych UE. W oparciu o analizę wspólnotowego oraz krajowego ustawodawstwa, polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu zarysowane zostają kierunki ewolucji analizowanej polityki.
Streszczenie (j. angielski)
Article in comprehensive way presents the logic and instruments supporting innovativeness of private companies in the European Union. Basing on analysis of European Union and national legislation, Polish and foreign subject matter literature the policy evolution directions has been outlined.
Słowa kluczowe
innowacyjność
polityka publiczna
Unia Europejska
Słowa kluczowe (j. angielski)
innovativeness
public policy
European Union