Środowisko oświatowe w Polsce po wprowadzeniu stanu wojennego

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:28
Tytuł (j. angielski)
Educational circle under martial law in Poland
Autor artykułu
Streszczenie
Weryfikacja ludzi nauki sprawiła, że niezależne życie naukowe musiało zejść do podziemia, aby swobodnie funkcjonować bez ingerencji władz. Zwiększenie liczby TW na wyższych uczelniach doprowadziło do podporządkowania przez władzę środowiska naukowego. Natomiast niezależna działalność kulturalna miała ogromny wpływ na poglądy młodych ludzi, którzy w niewielkim stopniu poparli władzę. Utworzenie niezależnych ruchów młodzieżowych, harcerskich i studenckich stanowiło podstawę funkcjonowania podziemnej „S”, która wspierała podziemne NZS. Reaktywowanie w pełni podporządkowanych władzy organizacji ZNP, Socjalistycznego Związku Studentów Polskich (SZSP), Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej (ZSMP), doprowadziło do zwiększenia aktywności podziemnych stowarzyszeń, które swoją działalnością przyczyniły się do zmian ustrojowych w 1989 r.
Streszczenie (j. angielski)
People connected with education were particulary observed by a communist regime. They were is contacted with the democratic opposition. Thanks for scientists, teachers, students and teenagers the opposition could publish in underground press. An independent scientist life had to go down to the underground to function without restraint there. Because of Secret co-waker the scientist environment was subordinared of the government. An independent cultural activity influenced teenagers views and only a few of them supported the government. Independent movements of teenagers, Scouts and students were based for “Solidarność” which supported NZS. The organizations like: ZNP, SZSP, ZSMP contributed to change the regime in 1989.
Słowa kluczowe
Karta Nauczyciela
Podziemny Wykład
Weryfikacja
Organizacja Młodzieżowa
Niezależna Nauka
Słowa kluczowe (j. angielski)
Teacher Card
Underground Lecture
Review
Youth Organisation
Independent Learning