Zasady i wartości konstytucyjne jako źródło dyrektyw wykładni. Mechanizm ważenia rezultatów stosowania dyrektyw wykładni

Dodane przez Admin - pon., 09/30/2019 - 21:08
Tytuł (j. angielski)
Constiutional principle and values as source of law interpretation rules. Mechnaism of weighting interpretation diriceives.
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule autor zwraca uwagę, iż zakres i waga dopuszczalnych w praktyce i teorii dyrektyw wykładni jest konsekwencją przyjmowanego przez interpretatora, explicite lub implicite, założenia odnośnie do tego jaki jest cel procesu wykładni w ogóle. Tymczasem w polskiej literaturze stosunkowo niewielką uwagę poświęca się problemowi tego jakim wartościom interpretacja prawnicza ma służyć. Fakt ten zubaża dyskurs, utrudniając rozstrzygnięcie sporów odnośnie do wagi poszczególnych dyrektyw wykładni. W tekście autor proponuje przyjęcie, iż celem wykładni prawa pozostaje jak najlepsza realizacja wartości i zasad Konstytucyjnych. Wskazuje on, iż pomiędzy poszczególnymi dyrektywami interpretacyjnymi a wartościami i zasadami Konstytucyjnymi występuje dostrzegalny związek, w szczególności, że wybranym techniką wykładni można przypisać szczególna rolę w realizacji konkretnych wartości i zasad konstytucyjnych. W efekcie dostrzega on, iż spór o znaczenie poszczególnych dyrektyw wykładni w danym przypadku, sprowadza się do sporu o to, odwołanie do których z tych dyrektyw najlepiej przyczyni się do realizacji wartości i zasad konstytucyjnych. Rozwiązanie konfliktu miedzy dyrektywami wykładni wymaga więc zważenia wartości i zasad stosujących u podstaw ich przyjęcia.
Streszczenie (j. angielski)
In the article the author points out that the set of adopted law interpreration directive is a consequence of what the interpreter pereceives as purpose of the interpretation. At the same time, in polish doctrine discussion about aim of interpretation process is hardly seen. The author argues that one should assume that aim of the interpretation is the best possible implementation of constitutional values and principles. The fact that those values and principles may remain in conflicts may translate also into conflict between results of applying interpretation principles. Resolving such a conflict requires weighting the values and principles being base for interpretation directives.
Słowa kluczowe
dyrektywy wykładni
konstytucja
ważenie dyrektyw wykładni
cel wykładni
Słowa kluczowe (j. angielski)
Interpretation directives
constitution
weighting interpreration directives
purpose of the interpretation process