Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania jako norma znajdująca do 31 grudnia 2018 r. zastosowanie ex lege

Dodane przez Admin - ndz., 01/27/2019 - 10:33
Tytuł (j. angielski)
Polish GAAR as regulation applicable to 31 December 2018 ex lege
Autor artykułu
Streszczenie
Przedmiotem artykułu pozostaje analiza czy do stosowania przepisów klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, w stanie prawnym obowiazujacym do 31 grudnia 2018 r., był zobowiązany sam podatnik w toku samoobliczenia podatku czy też mógł ją zastosować jedynie organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Autor w tekście dowodzi, iż norma ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania do wskazanej daty znajdowała zastosowanie ex lege. Krytykuje on również wprowadzone od 1 stycznia 2019 r. zmiany do ordynacji podatkowej prowadzące do uznanowości decyzji władz podatkowych o zastosowaniu klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Streszczenie (j. angielski)
The article dicusses whether polish general anti-avoidance regulations (GAAR), in the wording applicable to 31 December 2018 r., were supposed to be applied by a taxpayer during calculation of due tax or was is only the tax authorities that were authorized to apply GAAR during a tax proceeding. The author claims that the GAAR was applicable ex lege. He critize amendments to the tax ordinance introduces as of 1 January 2019 leading to discretionary power of the tax authorities to apply GAAR.
Słowa kluczowe
Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania
GAAR
decyzja konstytutywna
decyzja deklaratoryjna
postępowanie podatkowe
uznaniowość
ordynacja podatkowa
Słowa kluczowe (j. angielski)
General anti-avoidance regulations
GAAR
constitutive decision
declarative decision
tax proceeding
discretionaly power
tax ordinance