Charakter bezskuteczności czynności przenoszącej własność stwierdzonej na podstawie przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w świetle celu tych postępowań

Dodane przez Admin - sob., 10/06/2018 - 06:58
Tytuł (j. angielski)
Legal character of a civil law act, transferring ownership, being relatively invalid on grounds of insolvency and restructuring law regulation in view of aim of those regulations
Autor artykułu
Streszczenie
Przedmiotem rozważań autora pozostaje problem charakteru bezskuteczności wynikającej z przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego w odniesieniu do czynności przenoszących własność. W tekście stara się on rozstrzygnąć czy bezskuteczność wobec masy należy traktować jako środek egzekucyjny czy też prowadzi ona do trwałego przeniesienia własności składników majątku objętego bezskutecznością na dłużnika.
Streszczenie (j. angielski)
The articles concerns legal character of relative invalidity of a civil law act transferring ownership, adjudicated on ground of insolvency and restructuring law. Author tries to find out whether relative invalidity is only an enforcement measure or does it actually results in transfer of ownership of assets back to debtor.
Słowa kluczowe
Bezskuteczność wobec masy upadłości
bezskuteczność wobec masy restrukturyzacyjnej
bezskuteczność wobec masy sanacyjnej
bezskuteczność względna
art. 134 Prawa Upadłościowego
art. 307 Prawa Restrukturyzacyjnego
Słowa kluczowe (j. angielski)
Relative invalidity towards bankruptcy estate
relative invalidity towards restructuring estate
relative invalidity towards sanative estate
relative invalidity
article 134 of insolvency law
article 307 of the restructuring law