Opodatkowanie wynagrodzenia syndyka, nadzorcy sądowego i zarządcy

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 11:38
Tytuł (j. angielski)
Taxation of authorities conducting bankruptcy proceeding
Streszczenie
Przedmiotem artykułu jest omówienie zasad opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków otrzymywanego przez osoby pełniące funkcje w postępowaniu upadłościowym (syndyka, nadzorcę sądowego i zarządcę). W publikacji omówiono opodatkowanie tych świadczeń podatkami: dochodowym od osób fizycznych, dochodowym od osób prawnych oraz podatkiem od towarów i usług.
Streszczenie (j. angielski)
Articles concerns taxation of remuneration granted to authorities conducting bankruptcy proceeding (e.g. trustee in bankruptcy, bankruptcy supervisor, bankruptcy administrator) in Poland. Publication discusses taxation of such income with personal income tax, corporate income tax as well as value added tax.
Słowa kluczowe
syndyk
nadzorca sądowy
zarządca
opodatkowanie
PIT
CIT
VAT
organy postępowania upadłościowego
Słowa kluczowe (j. angielski)
trustee in bankruptcy
bankruptcy supervisor
bankruptcy administrator
taxation
PIT
CIT
VAT
bankruptcy authorities