Prawny charakter timesharingu i jego geneza w polskim systemie prawnym

Dodane przez Admin - śr., 12/20/2017 - 07:47
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule podjęto próbę scharakteryzowania instytucji prawnej timesharingu, jego genezę i miejsce w polskim systemie prawnym.
Streszczenie (j. angielski)
The article attempts to describe legal conditioning of “timesharing”. The article also describes origins and place of timesharing in the Polish legal system.