Korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych - podsumowanie 20 lat istnienia SSE w Polsce

Dodane przez Admin - śr., 12/20/2017 - 07:34
Tytuł (j. angielski)
Benefits and costs of special economic zones - evaluation of 20 years of SEZ in Poland
Autor artykułu
Streszczenie
Niniejszy artykuł ukazuje korzyści i koszty wynikające z funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Autorka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania: czy forma pomocy publicznej, jaką są Specjalne Strefy Ekonomiczne jest opłacalna z perspektywy kraju oraz regionów, na terenie których strefy te działają oraz czy zasadne jest dalsze funkcjonowanie stref w Polsce. W pracy zostały opisane główne konsekwencje istnienia SSE. Zostały w niej ponadto zestawione najważniejsze korzyści i koszty finansowe, co pozwoliło ocenić opłacalność funkcjonowania stref w Polsce.
Streszczenie (j. angielski)
The following paper presents the benefits and costs which are the result of the existence of Special Economic Zones in Poland. The author takes effort to answer the following questions: is the form of public aid, which are SEZs, profitable for the country and regions? and Is further duration of Special Economic Zones reasonable? The article describes main consequences of the existence of SEZ’s. What is more, it juxtaposes the most important financial costs and benefits, which enables to appraise profitability of SEZs.
Słowa kluczowe
Specjalne strefy ekonomiczne
SSE
pomoc publiczna
Słowa kluczowe (j. angielski)
Special economic zones
SEZ
public aid