Tygrysy i słonie: determinanty rozwoju ekonomicznego

Dodane przez Admin - wt., 12/19/2017 - 19:13
Tytuł (j. angielski)
Tigers and Elephants: the Economic Growth Determinants
Autor artykułu
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie analizy poświęconej wskazaniu cech odróżniających gospodarcze tygrysy (tj. kraje, które notują średnioroczne tempo wzrostu PKB większe niż 7%) od gospodarczych słoni. Autor artykułu wskazuje, iż dotychczasowe badania poświęcone temu zagadnieniu wykorzystują jako zmienne niezależne również zmienne znajdujące się poza obszarem wpływu polityków gospodarczych. Aby umożliwić praktyczne zastosowanie uzyskanych wyników, autor włączył do analizy wyłącznie takie zmienne, których wartość można kształtować poprzez politykę gospodarczą. Ponadto w badaniu zastosowano innowacyjną w tym obszarze metodę estymacji drzew decyzyjnych, która umożliwia uzyskanie wyników łatwiejszych w interpretacji niż tradycyjne modele ekonometryczne. Zgodnie z estymowanym modelem, tempo rozwoju gospodarczego zależy od: odsetka samozatrudnionych, tempa wzrostu populacji, oszczędności w gospodarce oraz łatwości prowadzenia działalności gospodarczej.
Streszczenie (j. angielski)
The article is aimed at presenting the results of the data-mining analysis focused on discovering the differences between economic tigers (i.e. economies that grow, on average, faster than 7 per cent per year) and economic elephants. I conclude the literature review by stating that the hitherto researches are based on databases which consist of variables that are impossible to be manipulated by economic policy-makers. In order to fill the gap in the literature, I estimate a model using only those variables that are manipulable. Moreover, instead of the usual econometric methodology, I applied the method coined on the ground of the data-mining, i.e. I estimated a decision tree with the C4.5 algorithm. According to the estimated model, economic development is determined by: number of self-employed, population growth, savings and the ease of doing business.
Słowa kluczowe
determinanty wzrostu gospodarczego
gospodarcze tygrysy
drzewa decyzyjne
C4.5
data-mining
Słowa kluczowe (j. angielski)
economic growth determinants
economic tigers
decision trees
C4.5
data-mining