Problem przejścia na osobę trzecią uprawnień dotyczących rękojmi za wady fizyczne rzeczy

Dodane przez Admin - wt., 12/05/2017 - 08:49
Tytuł (j. angielski)
The problem of transition warranty for physical defects of things to a third person
Autor artykułu
Streszczenie
Problem przejścia na osobę trzecią uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy był od lat przedmiotem wielu analiz zarówno wśród wybitnych przedstawicieli doktryny, jak i orzecznictwa. Część przedstawicieli doktryny uważało, że na osobę trzecią mogą przejść automatycznie wszelkie uprawnienia związane z rękojmią za wady fizyczne rzeczy. Według pozostałych przedstawicieli doktryny jest to wykluczone. Celem niniejszego artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie: ,,Czy rękojmia za wady fizyczne rzeczy może przejść na osobę trzecią?”
Streszczenie (j. angielski)
The problem of transition warranty for physical defects of things to a third person was very difficult to solve. It is the subject of litigation among a lot of very famous judges and representatives of the doctrine. Some representatives of the doctrine said that third person could get warranty for physical defects of things. Other representatives of the doctrine said that It was impossible. The purpose of the article is to solve the problem of transition warranty for physical defects of things to a third person.
Słowa kluczowe
wada fizyczna
Sąd Najwyższy
rzecz
osoba trzecia
Słowa kluczowe (j. angielski)
physical defect
thing
third person