Novum w procesie karnym - skarga na wyrok sądu odwoławczego w znowelizowanym kodeksie postępowania karnego

Dodane przez Admin - ndz., 12/03/2017 - 21:16
Tytuł (j. angielski)
Novum in criminal proceedings - a complaint to the judgment of the appellate court in the amended Code of Criminal Procedure
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł przedstawia omówienie nowego środka odwoławczego w procesie karnym wprowadzonym na podstawie nowelizacji kodeksu postępowania karnego z marca 2016 r., której głównym założeniem było zmniejszenie kontradyktoryjności w procesie. Skarga na wyrok sądu odwoławczego przysługuje na orzeczenie sądu II instancji uchylające wyrok sądu I instancji i przekazujące mu sprawę do ponownego rozpoznania. Zdaniem ustawodawcy orzekanie kasatoryjne w procesie karnym jest nadużywane, wobec czego konieczne jest stworzenie środka, który ma spowodować częstsze orzekanie merytoryczne i w ten sposób przyspieszyć proces.
Streszczenie (j. angielski)
This article presents a discussion of the new remedy in the criminal process introduced under amendments to the Criminal Procedure Code in March 2016. Its main objective was to reduce the adversarial process. Action against the judgment of the appellate court is entitled to the judgment of the court of second instance repealing the judgment of the court of first instance and remanded the case for reconsideration. According to the legislator to adjudicate kasatoryjne in the criminal process is being abused, so that it is necessary to create a measure to cause more frequent substantive adjudication and thus speed up the process.
Słowa kluczowe
proces karny
nowelizacja
postępowanie karne
środki odwoławcze
skarga na wyrok sądu odwoławczego
kasatoryjność orzekania
Słowa kluczowe (j. angielski)
criminal trial
the amendment
criminal proceedings
remedies
the complaint to the judgment of the appellate court