Umowa dowodowa a zasada prawdy materialnej

Dodane przez Admin - pon., 09/30/2019 - 21:06
Autor artykułu
Streszczenie
Autor omawia zmiany jakie zostały dokonane w Kodeksie postępowania cywilnego w 2019 roku. W ocenie autora istnieje sprzeczność pomiędzy zasadą prawdy materialnej obowiązującą w Kodeksie postępowania cywilnego a możliwością zawierania umowy dowodowej, która ogranicza dopuszczalność przeprowadzania niektórych dowodów.
Streszczenie (j. angielski)
The author discusses the changes that have been made in the Code of Civil Procedure in 2019. In the author's opinion, there is a contradiction between the principle of substantive truth in force in the Code of Civil Procedure and the possibility of concluding an evidence agreement that restricts the admissibility of certain evidence.
Słowa kluczowe
Umowa dowodowa
postępowanie cywilne
zasada prawdy materialnej
postępowanie odrębne w sprawach gospodarczych
Słowa kluczowe (j. angielski)
Agreement on valid evidence
civil proceeding
material truth principle
business cases