Rola biegłych psychiatrów i problemy związane z ich opiniowaniem w postępowaniu karnym

Dodane przez Admin - sob., 10/06/2018 - 07:07
Tytuł (j. angielski)
The role of psychiatrists’ experts in criminal procedure and problems related to their opinions
Autor artykułu
Streszczenie
Impulsem do analizy problemu poruszanego w artykule był raport Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący osób pozbawionych wolności wykazujących problemy natury psychicznej. By poszukać genezy problemu, autorka przyjrzała się instytucji biegłych psychiatrów w procesie karnym. Tekst zatem skupia się na analizie roli jaką w procesie karnym pełnią biegli psychiatrzy, celu ich powoływania, restrykcji, jakie ustawodawca nakłada na tę kategorię specjalistów oraz problemów związanych z ich opiniowaniem. Poruszone zostały kwestie uchylania się przez organy procesowe od powoływania ich, mimo obowiązku; błędnego opiniowania przez samych biegłych oraz marginalizacji udziału biegłych psychologów w analizie zdrowia psychicznego oskarżonego. Autorka zwraca uwagę na ogrom problemu oraz przedstawia swoje propozycje rozwiązania go poprzez podniesienie postulatów de lege ferenda oraz wyraża aprobatę wobec pewnych sugerowanych już w literaturze rozwiązań.
Streszczenie (j. angielski)
The main reason to analize the problem of the role of psychiatrists in criminal procedure was the Ombudsman’s raport about people who are mentaly ill and who were sentenced to prison. The author is looking for the reason of this problem, so checking the way of appointment psychiatrists, what they do, how and why. It is showed what way they are appointed and how much rigorous it is. It is discussed, that the institution is not perfect at all, there are essential mistakes of expert opinions and using they. Furthermore, the role of psychologists is so limited. The author points out the large problem of this kind of specialists and propose her point of view to find a solution of it.
Słowa kluczowe
Proces karny
biegli
rola psychiatrów
Słowa kluczowe (j. angielski)
Criminal procedure
experts
the role of psychiatrists