Zasada proporcjonalności a kryminalizacja. Rozważania o teorii i praktyce na kanwie wyroku Trybunału Konstytucyjnego SK 55/13

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:47
Tytuł (j. angielski)
Principle of proportionality and criminalization. Remarks on theory and practice based on Contitutional Triubnal's judgment SK 55/13
Streszczenie
Artykuł opisuje jak doktryna postrzega i jaką rolę postuluje dla zasady proporcjonalności z art. 31 ust. 3 w modelowym ujęciu procesu ustawodawczego mającego na celu kryminalizować i penalizować czyny (Cychosz), a także prezentuje jak wygląda sprawdzanie konstytucyjności kryminalizacji na podstawie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wyroku z dnia 4 listopada 2014 roku o sygnaturze SK 55/13 dotyczącego zasadności kryminalizacji marihuany. Podejście to umożliwia w sposób kompleksowy, a jednocześnie zwięzły zaprezentowanie głębokości relacji pomiędzy prawem konstytucyjnym a prawem karnym.
Streszczenie (j. angielski)
Article presents views on the role of principle of proportionality placed in article 31 par. 3 of Polsih Constitution in ideal type of the legislative process which inteds to criminalize types of acts and to describe how judical revew of contitutional legitimacy of criminalization look like. Article is based on analysis of case-law of Polsich Constitutional Tribunal, with particular emphasis on judgment from 4th of November 2014 sign. SK 55/13, which refers to valdity of marijuana criminalization. This approach is very useful and shows how deep relations between crimnal and constitutional law are.
Słowa kluczowe
Kryminalizacja
zasada proporcjonalności
konstytucyjność
Trybunał Konstytucyjny
narkotyki
Przemysław Cychosz
Słowa kluczowe (j. angielski)
Criminalization
proportionality principle
judicial review
Constitutional Tribunal
drugs
Przemysław Cychosz