(Nie)konstytucyjne przeciwdziałanie przestępczości na tle seksualnym wobec nieletnich

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:45
Tytuł (j. angielski)
(Non)constitutional prevention against sexually motivated crimes
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule autorka poddaje analizie zgodność z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ostatniej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Wprowadzenie do polskiego systemu prawnego nowych środków w postaci rejestru publicznego, rejestru z dostępem ograniczonym oraz policyjnej mapy zagrożeń może stanowić zagrożenie dla gwarantowanych ustawą zasadniczą praw i wolności jednostki oraz podstawowych zasad konstytucyjnych. Szereg wątpliwości budzi także skuteczność wprowadzonych ustawą rozwiązań.
Streszczenie (j. angielski)
The article addresses the issue of alterations to the bill preventing sexually motivated crime in rela-tion to the constitutional rights. The author presents and analyses the new regulation with emphasis on the unknown for the polish legal system solutions such as Sex Offenders Registry which will be accessible in two versions: with limited access and to the general public, and a publicly available map of sexual crime threats. What is more, doubts are raised as to the effectiveness of the measures to reduce sexual offenses.
Słowa kluczowe
ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym
rejestr
Konstytucja
Słowa kluczowe (j. angielski)
sexually motivated crime prevention bill
Sex Offenders Registry
Constitution