Wykładnia pojęć odbywania i wykonywania kary w prawie karnym na tle konstytucyjnego założenia o racjonalności prawodawcy

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:37
Tytuł (j. angielski)
Legal interpretation of terms „serving” and „executing” the penalty in the context of constitutional assumption of the rational legislator
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji znaczenia pojęć odbywania i wykonywania kary. Autor jako punkt odniesienia ustanowił ostatnie systemowe reformy instytucji kary łącznej, zwłaszcza jednej z przesłanek negatywnych określonych w art. 85 § 3 k.k., w którym te terminy występują. Analiza krytyczna poszerzona jest o kontekst zasad prawidłowej legislacji oraz zaaprobowane w polskiej teorii prawa założenie o racjonalności prawodawcy. Artykuł odnosi się także do ostatnich judykatów Sądu Najwyższego dotyczących przedmiotowego zagadnienia.
Streszczenie (j. angielski)
This paper contains an analysis and legal interpretation of the terms serving the penalty and executing the penalty. The Author presents description of an aggregate penalty and its negative prerequisites settled in Art. 85 § 3 of Penal Code as a starting point of the interpretation. The research tool used by the author to clarify the interpretation problems is the assumption of the rational legislator and the directives of the proper legislation which were used as a constitutional context of this paper. This contribution also explores the newest resolutions of the Polish Supreme Courts and the legislative amendments which created the controversies of the analyzed issue.
Słowa kluczowe
odbywanie kary
wykonywanie kary
racjonalny prawodawca
kara łącza
Słowa kluczowe (j. angielski)
serving the penalty
executing the penalty
rational legislator
aggregate penalty