Warunek wykonalności zachowania się człowieka stawiany normowanemu przez prawo zachowaniu jako konsekwencja konstytucyjnej zasady proporcjonalności

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:27
Tytuł (j. angielski)
The condition of the feasibility of human behavior, imposed on law-regulated behavior, as a consequence of the constitutional principle of proportionality
Autor artykułu
Streszczenie
Celem niniejszego opracowania uczynione zostało wykazanie, że doktrynalne aprobowanie warunku wykonalności zachowania się człowieka, stawianego normowanemu przez prawo zachowaniu, jest nieuświadamianą sobie przez doktrynę konsekwencją obowiązywania konstytucyjnej zasady proporcjonalności. Skoro bowiem non ex regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat (łac. reguły nie tworzą prawa, lecz się z niego wywodzą), to nie sposób aprobować konsekwencji paremii ad impossibilia nemo obligatur (łac. nikt nie jest zobowiązany do rzeczy niemożliwych) – która leży u podstaw warunku będącego tematem niniejszego opracowania – jeśli w systemie prawnym nie można odszukać jej normatywnej podstawy.
Streszczenie (j. angielski)
The aim of this study was to demonstrate that the doctrinal approval of the condition of the feasibility of human behavior, set by the behavior prescribed by law is, unaware of the doctrine, consequence of the constitutional principle of proportionality. Since non-regula ius sumatur, sed ex iure quod est regula fiat (Latin: rules do not form law, but derive from it), then it is impossible to approve the consequences of paremii ad impossibilia nemo obligatur (Latin: no one is obliged to do anything impossible) – which underlies the condition that is the subject of this study – if the legal system cannot find its normative basis.
Słowa kluczowe
zasada proporcjonalności
warunek wykonalności zachowania się człowieka
Słowa kluczowe (j. angielski)
the principle of proportionality
the condition of the feasibility of human behaviour