Konstytucyjność działań operacyjnych służb ochrony państwa

Dodane przez Admin - sob., 08/04/2018 - 08:19
Autor artykułu
Streszczenie
Niniejsze opracowanie stanowi zasygnalizowanie niektórych problemów, jakie wiążą się z prowadzeniem czynności operacyjnych w związku z ochroną tajemnicy zawodowej. W pierwszej kolejności wskazano metody pozyskiwania informacji i wynikające z nich zagrożenia dla jednostki. W dalszej kolejności wskazano, które z wartości konstytucyjnych mogą podlegać ewentualnym ograniczeniom wskutek nazbyt silnej ingerencji ze strony państwa, oraz wskazano, w jakim stopniu uzasadnionym będzie podejmowanie działań kontrolnych w kontekście ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Meritum pracy koncentruje się na szczegółowej analizie przepisów odnoszących się do ochrony tajemnicy zawodowej z perspektywy prowadzenia przez służby ochrony państwa działań kontroli operacyjnej, wskazaniu problemów prawnych, jakie się z tym wiążą i proponowanych w tym zakresie rozwiązań.
Słowa kluczowe
inwigilacja
kontrola operacyjna
dane telekomunikacyjne
tajemnica zawodowa
prawo do prywatności
Słowa kluczowe (j. angielski)
surveillance
operational control
date telecommunications
professional secrecy
the right to privacy