Ubezwłasnowolnienie jednostki w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego

Dodane przez Admin - ndz., 05/27/2018 - 09:19
Tytuł (j. angielski)
Incapacitation of an entity in the case-law of a Constitutional Tribunal
Autor artykułu
Streszczenie
Celem niniejszego artykułu jest ocena instytucji ubezwłasnowolnienia przez pryzmat jej zgodności z prawami i wolnościami wynikającymi z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Rozważania te zostały skupione omówieniu wybranych standardów konstytucyjnych odnoszących się do instytucji ubezwłasnowolnienia w oparciu o wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.
Streszczenie (j. angielski)
The aim of this article is the adjudication of the institution of incapacitation through the prism of its correspondence with the fundamental rights and liberties that are guaranteed in the Constitution of Poland. The autor focuses on discussing some of constitutional standards relating to the institution of incapacitation based on the selected case-law of the Constitutional Tribunal.
Słowa kluczowe
ubezwłasnowolnienie
Konstytucja
godność
Trybunał Konstytucyjny
orzecznictwo
Słowa kluczowe (j. angielski)
incapacitation
the Constitution of Poland
dignity
the Constitutional Tribunal
case-law