Konsekwencje wdrażania innowacji w polskim systemie prawnym na przykładzie normy prawnej „kaucji mieszkaniowej”

Dodane przez Admin - pt., 03/02/2018 - 17:03
Tytuł (j. angielski)
The consequences of implementing innovations in the Polish legal system on the example of the legal norm housing deposit
Autor artykułu
Streszczenie
Celem artykułu jest analiza konsekwencji wprowadzenia nowej, innowacyjnej normy prawnej do polskiego prawa na przykładzie kaucji mieszkaniowej. W artykule przedstawiono również historię kaucji mieszkaniowej w Polsce w latach 1959-2017, problematykę prywatyzacji zasobów mieszkaniowych oraz zwrotu kaucji mieszkaniowej w zrewaloryzowanej wysokości.
Streszczenie (j. angielski)
The aim of the article is to analyze the consequences of introducing a new, innovative legal norm into Polish law on the example of housing deposit. The article also presents the history of housing deposit in Poland in the years 1959-2017, the issue of privatization of housing stock and repayment of housing deposit in the revaluated amount.
Słowa kluczowe
kaucja mieszkaniowa
innowacje
najem lokali
prawo mieszkaniowe
prawo nieruchomości
prywatyzacja mieszkań
Słowa kluczowe (j. angielski)
housing deposit
innovations
rental of premises
housing law
property law
privatization of housing stock