Ekonomiczne aspekty Małych Elektrowni Wodnych - wyszukiwanie optymalnych lokalizacji pod budowę MEW

Dodane przez Admin - pon., 01/01/2018 - 11:36
Autor artykułu
Streszczenie
W związku z dynamicznym wzrostem zapotrzebowania na energie elektryczną stale rozwijane są alternatywne źródła jej pozyskiwania. W niniejszym artykule autor koncentruje się na małych elektrowniach wodnych ze względu na ich niewykorzystywany potencjał w Polsce. Przeważający nizinny charakter ukształtowania terenu nie sprzyja budowaniu elektrowni na rzekach górskich, jednak wciąż występują tu niewykorzystywane na potrzeby energetyki rzeki nizinne, na których można zainstalować tzw. małe elektrownie wodne. Aby zlokalizować optymalne miejsce pod budowę elektrowni należy nie tylko brać pod uwagę aspekty ekonomiczne, ale również ekologiczne i społeczne. Niniejszy artykuł poświęcony jest tematyce racjonalnego wyszukiwania lokalizacji pod ich budowę z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej.
Streszczenie (j. angielski)
Due to a rapid increase in electricity demand alternative sources of energy are beeing developed over the world. In this article the author concentrates on small hydropower plants due to its still unused potential. Mountainous rivers are unsuitable in Poland, but there is still a large amount of energy from flatland rivers that can be used to produce electricity. Willing to locate a new site for power plant it is crucial to take into consideration not only economical but also ecological and social aspects of such an investment. This article presents an overview of a new method based on geographic information systems that has been developed to search for new locations that fulfill requests of decision - makers.