Dane biometryczne jako instrument kontroli czasu pracy a ochrona prywatności pracownika

Dodane przez Admin - pon., 01/01/2018 - 11:04
Tytuł (j. angielski)
Biometric data as the instrument of the control of working hours of the employee
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnienia kontroli czasu pracy pracownika przy użyciu danych biometrycznych. Czym są dane biometryczne? Czy czynnikiem wystarczającym do ich przetwarzania może być zgoda pracownika? Czy przetwarzanie tych danych nie stanowi zbyt dużej ingerencji w prywatność pracownika? Czy należy dokonać zmian w obowiązującym porządku prawnym i zagwarantować pracodawcy możliwość domagania się danych biometrycznych od pracownika? Autorka prezentuje pogląd, iż zagwarantowanie w akcie prawnym wprost możliwości domagania się przez pracodawcę danych biometrycznych od pracownika jest nieuzasadnione.
Streszczenie (j. angielski)
The article an attempt to answer to questions concerning the issue of employee working hours of the employee working hours control using biometric data. What is biometric data? Can the acceptance of the employee be a sufficient factor for data processing? Is data processing big interference in the privacy of the employee? Should the employer have the right to requise biometric data from the employee? The author is expressing the view that guaranteeing in legal act chance the possibility of demanding biometric data by employer from employee is unjustified.
Słowa kluczowe
dane biometryczne
czas pracy
kontrola
przetwarzanie danych
Słowa kluczowe (j. angielski)
biometric data
working hours
control
data processing