Status prawny wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 12:55
Tytuł (j. angielski)
Legal status of Committee for Adjudication of Medical Events
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł omawia problematykę statusu prawnego wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. W pierwszej kolejności zostały omówione zagadnienia mające decydujący wpływ na określenie statusu prawnego wojewódzkich komisji, a zatem charakter spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu przed tymi komisjami oraz charakter prawny postępowania prowadzonego przez te komisje. Dalsze rozważania dotyczą problemu, czy wojewódzkie komisje są organami sądowymi. Ostatecznie zaś autorka dochodzi do wniosku, że wojewódzkie komisje spełniają przesłanki uznania za organy quasi-sądowe.
Streszczenie (j. angielski)
This article is about problematic aspects of legal status of the special commission – Committee for Adjudication of Medical Events. First of all very important issues which are to broach in article is character of matters which are subject of proceedings conducted by these committees and legal nature of these proceedings. The author analyses that this special committees are or not judicial authorities. In the end the author conclude, that Committees for Adjudication of Medical Events are quasi – judicial authority.
Słowa kluczowe
wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
sprawa cywilna
postępowanie cywilne
organ sądowy
organ quasi–sądowy
Słowa kluczowe (j. angielski)
Committee for Adjudication of Medical Events
civil case
civil procedure
judicial authorities
quasi – judicial authority