Art. 83 ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze po nowelizacji. Czy mamy do czynienia z pojęciem „nieważności” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego czy instytucją sui generis?

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:18
Tytuł (j. angielski)
Article 83 The Bankruptcy and Reorganisation Law after amendment.
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule została omówiona problematyka zmian związanych z wejściem w życie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Rozważania dotyczą problemu pojawiających się kontrowersji związanych z regulacją art. 83 znowelizowanej ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. Autor zastanawia się czy w omawianym artykule mamy do czynienia z „nieważnością” w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, czy instytucją sui generis.
Streszczenie (j. angielski)
The article deals with the issue of conversions connected with the introduction of the new act of Restructuring Law. The considerations refer to the problem of controversies emerging from regulation of the article 83 The Bankruptcy and Reorganisation Law after amendment. The author wonders whether we deal with the “annulment” in the Civil Code or an institution sui generis in this article.
Słowa kluczowe
kodeks cywilny
prawo upadłościowe
prawo restrukturyzacyjne
Słowa kluczowe (j. angielski)
Civil Code
annulment
bankruptcy law
restructuring law