Marzenia a rzeczywistość na rynku inwestycji

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 10:06
Tytuł (j. angielski)
Dreams and reality on the investment market
Autor artykułu
Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie rzeczywistej stopy zwrotu z inwestycji prowadzonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych na przykładzie produktów strukturyzowanych. Zyski i straty z zakończonych na polskim rynku inwestycji kapitałowych przedstawiono na przykładzie produktów strukturyzowanych. Wyznaczono w tym celu stopę zwrotu brutto w skali miesiąca.
Streszczenie (j. angielski)
The purpose of this article is to present the real rate of return on investments made on the Polish market for equity investments on the example of structured products. Gains and losses on the Polish market ended equity investments presented on the example of structured products. Designated for this purpose, the gross return per month.
Słowa kluczowe
Produkty strukturyzowane
inwestycje alternatywne
stopa zwrotu produktów strukturyzowanych
Słowa kluczowe (j. angielski)
structured products
alternative investments
return on structured products