Przykładowe grupowanie w klasy ryzyka wybranych produktów bankowych z gwarancją kapitału

Dodane przez Admin - śr., 12/20/2017 - 07:43
Tytuł (j. angielski)
Examples of grouping in the risk classes of selected banking products with guaranteed capital
Autor artykułu
Streszczenie
Przedmiotem analizy artykułu są produkty strukturyzowane w kontekście stopy zwrotu. Celem artykułu jest określenie zmienności i ryzyka produktów strukturyzowanych. Poprzez zaproponowane autorskie badanie, produkty strukturyzowane są klasyfikowane w odpowiednie grupy ryzyka. Badaniem objęto tylko produkty strukturyzowane z gwarancją kapitału.
Streszczenie (j. angielski)
The analysis article are structured products in the context of the rate of return. This article aims to determine the volatility and risk structured products. Through the proposed Copyright study, structured products are classified in the appropriate risk groups. The study included only structured products with capital guarantee.
Słowa kluczowe
Ryzyko
Produkty strukturyzowane
inwestycje alternatywne
rynek kapitałowy
Słowa kluczowe (j. angielski)
The risk
structured products
alternative investments
capital market