Analiza kondycji branży deweloperskiej w kontekście zmieniających się uwarunkowań gospodarczych – rekomendacje na przyszłość

Dodane przez Admin - pt., 03/02/2018 - 16:10
Tytuł (j. angielski)
Analysis of Polish real estate development sector in the context of changing economic conditions- recommendations for the future
Autor artykułu
Streszczenie
W artykule przedstawiono analizę funkcjonowania sektora deweloperskiego w polskiej rzeczywistości gospodarczej. Naszkicowano główne czynniki wpływające na zachowania firm deweloperskich oraz przeanalizowano dane finansowe reprezentatywnych spółek z sektora deweloperskiego notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Autor przeprowadził analizę SWOT sektora deweloperskiego w celu ukazania długoterminowych perspektyw inwestycyjnych w tym sektorze.
Streszczenie (j. angielski)
The article presents the functioning of the Polish real estate development sector. I discuss main factors influencing the behaviour of developer companies and analyse financial data of representative firms listed on the Warsaw Stock Exchange. Finally, I delineate SWOT analysis of the real estate development sector and show long term potential for investment in real estate companies.
Słowa kluczowe
sektor deweloperski
cykl inwestycyjny
wskaźniki finansowe
perspektywy sektora
Słowa kluczowe (j. angielski)
real estate in Poland
investment cycle
financial ratios
sector perspectives