Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Prawo wobec procesu globalizacji”

Dodane przez Admin - pon., 01/01/2018 - 11:26
Tytuł (j. angielski)
Post-conference report: “Law towards globalization process”
Streszczenie
Sprawozdanie pokonferencyjne. Konferencja „Prawo wobec procesu globalizacji” odbyła się w dniu 7 maja 2013 r. Organizatorem wydarzenia była Rada Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Streszczenie (j. angielski)
Post-conference report. The conference “Law towards globalization process”, which took place on 7th May 2013, was organized by The Council of Scientific Student's Organisations of the Faculty of Law and Administration of the Adam Mickiewicz University in Poznan.
Słowa kluczowe
globalizacja
Słowa kluczowe (j. angielski)
globalization