Chiny w XIX i na początku XX wieku. Zarys sytuacji politycznej i społecznej

Dodane przez Admin - ndz., 12/24/2017 - 14:59
Tytuł (j. angielski)
China in 19th and at the beginning of 20th century. Political and social situation in broad outline
Autor artykułu
Streszczenie
Artykuł stara się przybliżyć czytelnikowi losy Imperium Chińskiego w XIX i na początkach XX wieku. W szczególności skupia się na sytuacji społecznej i politycznej panującej w ówczesnych Chinach. Zwraca uwagę między innymi na takie kwestie jak rodzina, hierarchia społeczna, obyczaje. Uwzględnia ekspansję mocarstw w Chinach i związane z nią dla tego kraju konsekwencje. Artykuł przedstawia również postawy wybitnych chińskich i międzynarodowych osobowości, które wpłynęły na wymienione wyżej wydarzenia.
Streszczenie (j. angielski)
The article tries to approach a history of Chinese Empire in 19th and at the beginning of 20th century. Particularly in concentrates in the social and political situation which were existed in China in that time. It focuses its attention on matters like: family, social hierarchy or customs. It takes into consideration world-power expansion in china. The article also presents the attitudes of great chinese and international personalites. They influenced on historical events above mentioned.
Słowa kluczowe
Chiny
hierarchia społeczna
Wojny opiumowe
Powstanie tajpingów
Powstanie bokserów
Chińska rodzina
Słowa kluczowe (j. angielski)
China
Social hierarchy
Opium Wars
The Taiping Rebellion
The Boxer Rebellion
Chinese family