Sprawozdanie: IX Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych

Dodane przez Admin - czw., 12/21/2017 - 07:20
Autor artykułu
Streszczenie
W dniu 29 września 2015 r. w Warszawie odbyła się IX Ogólnopolska Konferencja Zamówień Publicznych, która zgromadziła przedstawicieli praktyki, a także przedstawicieli ośrodków naukowych z całego kraju zajmujących się problematyką prawa zamówień publicznych. Tematem konferencji były wiążące wytyczne dla zamawiających i wykonawców w świetle nowych dyrektyw unijnych wchodzących w życie 18 kwietnia 2016 r. Organizatorem konferencji było wydawnictwo Forum Media Polska Sp. z o.o. wraz z redakcją miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych”.
Streszczenie (j. angielski)
IX National Conference on Public Procurement was held on 29 September 2015 in Warsaw. The conference was attended by representatives of practice as well as representatives of academic centers dealing with public procurement law from all over the country. The topic of the conference concerned binding guidelines for procuring entites and economic operators in the light of the new EU directives coming into force on 18 April 2016. The conference was organized by publishing house Forum Media Polska Sp. z o.o. along with the editors of periodical “Monitor Zamówień Publicznych”.